Aanmelden nieuwe leerlingen

Wanneer aanmelden?  
                                                             
De derde aanmeldperiode loopt van 15 juni t/m 3 juli 2020.
Het aantal beschikbare plekken van de tweede aanmeldperiode wordt opgeteld bij de derde aanmeldperiode. Het antwoord op aanmeldingen in de derde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 16 juli. 

Indien uw kind geboren is tussen 1-1-2017 en 30-6-2017 én u heeft een kennismakingsgesprek met de directeur gevoerd, dan kunt u uw kind aanmelden van 15 juni t/m 3 juli. Omdat er vanwege de coronamaatregelen geen ouders de school in mogen, ontvangen wij het aanmeldformulier liefst digitaal (info@mslv.nl) of via de post (Cicerostrook 1, 2493 ZL, Den Haag). U kunt het aanmeldformulier ook zelf bij ons in de brievenbus stoppen. Mocht u het formulier toch liever persoonlijk afgeven, neemt u dan eerst telefonisch contact (070-3271123) op met de school om af te spreken wanneer dit het beste kan. Vrijdag 3 juli dienen alle aanmeldformulieren in ons bezit te zijn. Denkt u hieraan als u het formulier via de post verstuurt?
 
Ter controle ontvangen wij graag een kopie van het identiteitsbewijs van uw kind (officiële eerste voornaam en geboortedatum). Direct na controle zullen wij de kopie vernietigen. Volgt u hierbij onderstaande richtlijnen vanuit de rijksoverheid:  
Veilige kopie identiteitsbewijs
Geeft u een kopie identiteitsbewijs af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw burgerservicenummer afdekken of doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor welke instantie van welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
 
Wij nemen per schooljaar 60 nieuwe 4-jarigen aan.

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt thuis gestuurd door de gemeente Den Haag. Als u na het lezen van alle informatie op onze website interesse heeft in onze school voor uw kind, geven wij u vanaf dit moment graag de gelegenheid eens rond te komen kijken. Maakt u daarvoor een afspraak met een van de directeuren, die dan ook tijd vrijmaakt voor een gesprek.

U kunt hiervoor contact opnemen met Sonja Schipper.
Dinsdag 08.00-14.45 uur of een mail sturen naar info@mslv.nl 

​U kunt aanmelden in de volgende perioden:
 
 
Uw kind wordt 3 jaar in de periode:
 
Meld uw kind aan in de periode:
 Antwoord op aanmelding:

Aanmeldperiode 1

01-10-2019 t/m 31-12-2019
 

16 december 2019 t/m 10 januari 2020

24 januari 2020

Aanmeldperiode 2

01-01-2020 t/m 31-03-2020
 

15 juni t/m 3 juli 2020

16 juli 2020

Aanmeldperiode 3

01-04-2020 t/m 30-06-2020
 

15 juni t/m 3 juli 2020

16 juli 2020

Aanmeldperiode 4

01-07-2020 t/m 30-09-2020
 

16 september t/m 30 september 2020

15 oktober 2020

Aanmeldperiode 1

01-10-2020 t/m 31-12-2020
 

14 december 2020 t/m 8 januari 2021

22 januari 2021

Aanmeldperiode 2

01-01-2021 t/m 31-03-2021
 

22 maart t/m 6 april 2021

22 april 2021

Aanmeldperiode 3

01-04-2021 t/m 30-06-2021
 

21 juni t/m 2 juli 2021

15 juli 2021


Buiten deze perioden kunt u uw kind niet bij een Haagse school aanmelden.

U kunt het aanmeldformulier persoonlijk bij onze administratie inleveren tijdens de aanmeldperiode.

Voorrangsregels

  1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school
  2. U werkt zelf op onze school
  3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Vuurtoren, kindcentrum Vlietkinderen

Voor meer informatie kunt u kijken op de scholenwijzer po van de gemeente Den Haag
 

Contactinformatie

Neem contact op